Musik og Matematik

I studieretningen Musik og Matematik med Musik A og Matematik A får du en gymnasietid med stor faglig bredde og alsidighed. Fagene musik og matematik supplerer hinanden godt, da begge er bygget op omkring kompleks og logisk tænkning. De kombineres bl.a. inden for musikteori, musikalske analyser, skalateori og andre teoretiske tilgange, hvor logik og systemer danner grundlag for musikkens opbygning og musikforståelse.

I de to studieretninger får du mulighed for at vise din kreativitet gennem sang og sammenspil. Du kommer til at arbejde proces- og produktorienteret. I musik arbejder du med spil, sang, musikarrangement og komposition. Der er bl.a. et løbende fokus på produktion af egne kunstneriske produkter ved hjælp af programmer såsom Reaper og Primus. Skolen giver dig flere muligheder for at komme ud med din musik: Der er en lang tradition for at besøge ARK Studio, du bliver involveret i musikstyregruppen for GHG’s årlige musical, i Melodi Grandprix, i forbindelse med GHG’s egen singer-songwriter scene, ’GHG Musikcafé’ og meget andet.

Videregående uddannelser

Studieretningen lægger op til humanistiske eller naturvidenskabelige uddannelser på universitetet og til uddannelser inden for f.eks. kulturformidling og musikvidenskab. Ligeledes vil du også være godt rustet til en bred vifte af mellemlange uddannelser.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?