At trives fagligt kan være meget forskelligt fra elev til elev.

Nogle elever kan måske have brug for hjælp til at få lavet opgaver og lektier, nogle skal have støtte i forhold til ordblindhed og måske ekstra støtte i matematik. Andre kan have perioder i gymnasietiden, hvor de har brug for ekstra støtte i forhold til at formindske fravær eller til eksamensangst.

En anden gruppe elever kan have brug for ekstra faglige udfordringer for at trives fagligt og udvikle sig i gymnasietiden. Her kan vores talentaktiviteter være vigtige elementer af den faglige trivsel. 

Herunder kan du læse om de forskellige muligheder, der er på Gammel Hellerup Gymnasium, både for at få faglig støtte og for at blive særligt udfordret i en eller flere af vores talentaktiviteter.

 

Studievejledning

GHG har fire studievejledere, som har fokus på at vejlede og støtte dig som elev. Studievejlederne kan hjælpe med alt fra problemer med for meget fravær til faglige og personlige problemer. Du bliver tilknyttet en studievejleder, du altid kan henvende dig til.

De fire studievejledere er:

 • Jane Brix Bech
 • Kristina Kring Jensen
 • Jes Bygballe Hansen
 • Anne Krabbe

Hvem er din studievejleder?

Studievejledere Træffetid Klasser/Læsevejleder
Kristina Kring (KKJ)

Mobiltlf.: 61 66 66 73

Email: KKJ@ghg.dk

Mandag 2. modul

Onsdag 3. modul

Torsdag 2. modul

1e/ ML    1m/ML    1w/ML

2e/CB    2s/Ml    2w/ML

3e/CB    3s/ML    3w/ML

Jane Brix Bech (JB)

Mobiltlf. 42 57 00 81

Email: jb@ghg.dk

Tirsdag 3. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 3. modul

1f/CB    1i/CB    1z/CB

2f/CB    2i/CB    2z/CB

3f/CB    3i/CB    3z/CB

Jes Bygballe (JE)

Mobiltlf.: 51 20 14 66

Email: je@ghg.dk

Mandag 2. modul

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

1h/CB    1k/CB   1×2/CB

2h/ML    2k/ML    2x/CB

3y/ML    3m/ML    3x/CB

Anne Krabbe (AK)

Mobiltlf.: 61 71 90 73

Email: ak@ghg.dk

Tirsdag 2. modul

Onsdag 2. modul

Fredag 2. modul

1d/ ML    1n/ML    1u/ML

2m/ML   2n/CB    2u/ML

3d/ML    3n/CB   3u/ML

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. modul Konference
2. modul KKJ JE JB og JE KKJ og JE AK
3. modul AK AK og JB KKJ JB
4. modul
Læsevejledning

Hvis du af en eller anden grund har problemer med at få læst lektierne eller skrevet opgaverne, så er der på Gammel Hellerup Gymnasium mulighed for, at du kan få faglig støtte.

Et tilbud om støtte vil altid bygge på en individuel test af dine læse- og skrivefærdigheder. Du kan fx få hjælp til:

 • Hvordan bliver du en strategisk læser?
 • Hvordan øger du din læsehastighed?
 • Hvad kan du gøre, hvis du har svært ved at få en tekst til at hænge sammen?
 • Hvordan kan du arbejde med fagbegreber og nye ord?
 • Hvordan skal man læse fagtekster og forbedre sin noteteknik?
Du kan også altid kontakte din læsevejleder, hvis du oplever, at du har svært ved at overskue lektielæsningen, fx den daglige lektielæsning, afleveringer eller større skriftlige opgaver. Her kan det være en god idé at aftale et møde med læsevejlederen, som kan hjælpe dig med at strukturere dine opgaver og give metoder til, hvordan du evt. kan træne skriveteknik, opgaveskrivning og tegnsætning.
 • Der er tilknyttet en læsevejleder til hver klasse
 • Vi giver også individuelle eller evt. gruppekurser i hurtiglæsning, faglig læsning og hjælp til tosprogede.
 • Vi tilbyder også kurser til de elever, der gerne vil opnå bedre resultater i de skriftlige fag eller i de større skriftlige opgaver som fx DHO, SRO og SRP. Du kan blive trænet i skriveteknikker, opgaveskrivning og tegnsætning.
Kontakt din læsevejleder, hvis du synes, at du har brug for en snak om dine skrive- og læsefærdigheder. Så finder vi i samarbejde den bedste måde, vi kan hjælpe dig på.

GHG’s to læsevejledere er:

 

Matematikvejledning

Gammel Hellerup Gymnasium har matematikvejledere, der hjælper og støtter dig, der har særlige udfordringer inden for matematik og talforståelse. Matematiklærerne screener og følger op på de elever, der har et særligt behov.

GHG’s to matematikvejledere

Eksamenskursus

Kurset henvender sig til dig, som føler dig generet af angst og nervøsitet op til og under eksamen.

 

På kurset skal vi gennem samtaler og øvelser arbejde med følgende punkter:

 • Hvorfor bliver man nervøs?
 • Hvordan kan man bruge den gode nervøsitet?
 • Hvordan kan man dæmpe den dårlige nervøsitet?
Akademiet for talentfulde unge

Hvert år sender gymnasiet elever til Akademiet for Talentfulde Unge. Gennem Akademiet mødes du med elever fra andre gymnasier om forskellige fag på højt niveau inden for alle de forskellige fakulteter.

Du deltager i forelæsninger, camps og rejser. Formålet er at inspirere fagligt til en akademisk karriere. Du kan læse mere her

Eftermiddagsmatematik

Til eftermiddagsmatematik bliver du præsenteret for forskellige slags matematik, der ikke indgår i den daglige undervisning på gymnasiet og er til dig, der synes matematik er sjovt.

Forskerspirer

I programmet Forskerspirer kan du prøve kræfter med forskning på universitetsniveau. Du udvikler dit eget forskningsprojekt, får tilknyttet en forsker og deltager i en landsdækkende konkurrence.

Læs mere her

Intermat

I InterMat bliver du rustet til at løse matematiske opgaver. Tilbuddet fungerer blandt andet som brobygning mellem gymnasiet og universitetet, så overgangen lettes.

Masterclass

Masterclass-forløb er en del af GHG’s talenttilbud og henvender sig til interesserede og engagerede elever i 2. og 3. g. På forløbene undervises du af gymnasielærere med en særlig kompetence inden for det pågældende emne. Masterclass giver dig høj faglig viden både inden for samfunds- og naturvidenskab, og du modtager et diplom, som du kan tage med dig videre i dit uddannelsesforløb.

 

 

 

I år kan du deltage i Masterclasses i alt fra Matematisk modellering og jura til jazzmusik.  Læs mere om de forskellige Masterclasses via den grønne knap.

Ansøgningsfrist 20. september kl. 12.

Ansøgningen om optagelse på en MasterClass skal være skriftlig og motiveret (max en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium. Skriv ‘MasterClass’ i emnet.

 

Science

På Gammel Hellerup Gymnasium har vi mange forskellige aktiviteter inden for science til de elever, der gerne vil udfordres udover den almindelige undervisning.

 

 

Gammel Hellerup Gymnasium er certificeret inden for talentarbejde gennem Science Talenter, og er tilmeldt deres tilbud, så elever med ekstra interesse for naturvidenskab og matematik kan komme på science camps på talentcentret i Sorø – læs mere her.

Gammel Hellerup Gymnasium er medlem af UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening), så skolens elever kan deltage gratis i foredrag og andre arrangementer af UNF – læs mere om UNF København her

Gammel Hellerup Gymnasium har et udvidet samarbejde med Hellerup Skole kaldet ”STEM forløbet” (Science, Technology, Engineering & Mathematics), som er et toårigt forløb for 8-9. klasseelever på Hellerup Skole. Eleverne melder sig til forløbet hvis de har en særlig interesse for fysik, kemi, biologi og/eller matematik, og får derved et ekstra modul ca. en gang om ugen, hvor undervisningen foregår på GHG. Undervisningen er tilrettelagt i små overskuelige projektforløb af GHG’s lærere i samarbejde med Hellerup Skoles lærere med fokus på at udfordre eleverne på fordybelse og abstrakt tænkning – læs mere her.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?