05V: SAMFUNDSFAG A, MATEMATIK A, VIRKSOMHEDSØKONOMI B

SAMFUND, MATEMATIK OG BUSINESS

I studieretningen Samfund, Matematik og Business dykker du ned i en bred vifte af danske og internationale samfundsforhold. I samfundsfag får du større forståelse for de kræfter, nationalt, regionalt og globalt, der påvirker samfundsudviklingen. Undervisningen omhandler politik, sociologi og økonomi tematiseret afhængigt af den aktuelle udvikling i samfundet. Typiske temaer, der behandles i samfundsfag, kunne være velfærdsstatens fremtid, økonomiske kriser, bæredygtig byudvikling, kriminalitet eller levevilkår i senmoderniteten. Det andet studieretningsfag, Matematik A, bidrager med at give dig en grundig indføring i matematiske begreber, og du får matematiske kompetencer til at forstå en lang række emner i dybden. De to studieretningsfag supplerer hinanden godt, og du vil blive præsenteret for en del tværfaglige projekter, hvor matematik er nødvendig for at kunne belyse emner med andre metoder. F.eks. kan indsamlede data i samfundsfag beregnes i statistiske modeller, mens differentialregning og matematiske modeller spiller en væsentlig rolle i forståelsen af samfundsfaglige forhold.

Studieretningen 05v adskiller sig fra studieretningen 05 ved, at du i 2.g og 3.g har Virksomhedsøkonomi B som et bundet valgfag, der toner studieretningen med et virksomhedsfokus. I Virksomhedsøkonomi B arbejdes der med virksomheders etablering, økonomi, regnskab og strategi. Du lærer at afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi samt at identificere, formulere og løse problemer, der knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold. Samspillet mellem samfundsfag og virksomhedsøkonomi bidrager til at belyse, hvordan samfundets rammer og ændringer i virksomhedernes omverden påvirker virksomheders handlemuligheder, mens samspillet med matematik giver mulighed for at lave beregninger på f.eks. optimering af virksomheders økonomi.

På studieretningen 05v kommer du på mange ekskursioner. I virksomhedsøkonomi bringes virkeligheden ind i undervisningen i form af virksomhedsbesøg, og i samfundsfag besøger du bl.a. Nationalbanken, Folketinget og Ungdommens Folkemøde. Du kommer desuden også til at deltage i Samfunds Cup, hvor der skal findes innovative løsninger på et samfundsproblem i en landsdækkende konkurrence.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Studieretningerne sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne og CBS samt en bred vifte af mellemlange uddannelser.

Vidste du, at GHG kun er 5 min. gang fra Hellerup St. og 10 min. på cykel fra Østerbro og Nordvest?