Ledige stillinger

 

Teknisk servicemedarbejder

GHG søger en teknisk servicemedarbejder på fuld tid pr. 1. september 2017, som skal indgå i skolens servicefunktion samt IT-funktion. Servicefunktionen, som ledes af en serviceleder, består af fem medarbejdere med egne ansvarsområder. Skolens IT-funktion består af en IT-tekniker. Hovedområderne for de to funktioner er bygningsdrift og udstyr samt IT-drift.

Opgaverne

GHG har i de senere år bygget to nye bygninger med en del højteknologisk udstyr. Det har øget behovet for en ny medarbejder, der primært kan påtage sig dette ansvarsområde. Dertil kommer andre arbejdsopgaver. Der vil især være tale om følgende opgaver:

·       Styring og løbende opfølgning på skolens tekniske anlæg: CTS (jordvarme, solceller, solfangere), vand, varme, ventilation, videoovervågning, varsling, tyveri- og brandalarmer m.m.

·       Lys og lyd i skolens sale, herunder bistand ved arrangementer

·       Ansvar for SmartBoards, projektorer, kopimaskiner, og andet teknisk udstyr til undervisning

·       Øvrige serviceopgaver i samarbejde med servicefunktionen

Som det fremgår af opgaveoversigten, vil du skulle indgå i et samarbejde både med IT-funktionen samt servicefunktionen med hovedvægt på de tekniske opgaver. Vi søger derfor en medarbejder, der har lyst og vilje til et sådant samarbejde og er fleksibel i forhold til opgaverne. Det er vigtigt for os, at du vil være nysgerrig, innovativ og serviceminded i forhold til arbejdsområderne. Din baggrund kunne være elektriker, automatikmekaniker eller anden håndværksmæssig erfaring. Vi forventer, at du har IT-kundskaber på minimum brugerniveau.

Information

GHG er centralt placeret i Gentofte Kommune tæt på Hellerup Station. Gymnasiet har en stor og stabil søgning af nye elever og er i dag et 12-sporet gymnasium. Vi har omkring 1.000 elever og ca. 110 ansatte. Vores kerneværdier er samlet om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Vi har i de senere år renoveret og bygget nyt. Vi har fået nye lokaler til de naturvidenskabelige fag, en arkitektonisk spændende idrætshal og et nyt anderledes hus til bl.a. de kunstneriske fag. Se mere på www.ghg.dk

Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø med forskellige personalegoder, gode løn- og pensionsforhold samt muligheder for fortsat kompetenceudvikling.

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos IT-tekniker Anders Stæhr, 21725692, serviceleder Kim Bugge, 40340810 eller rektor Jørgen Rasmussen, 45115151. Løn og ansættelse efter relevant overenskomst.

Ansøgning
Vi skal have din ansøgning med relevante bilag senest onsdag den 7. juni 2017. Send din ansøgning til ghgjob@ghg.dk. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 23-24.