Svanemøllevej

På billedet ovenfor ses Hellerupgård for enden af Sankt Peders Vej i 1905. Hellerupgård lå på grunden før gymnasiet blev bygget.

Fra 1956 har Gammel Hellerup Gymnasium ligget på Svanemøllevej 87. Gymnasiet flyttede ind i nyopførte bygninger, der var tegnet af arkitekten Axel Maar.

I 1986 overgik gymnasierne i Danmark fra statsskoler til at være ejet og drevet af amterne. I 2007 blev de danske gymnasier selvejede institutioner og i den forbindelse blev det muligt at finansiere udbygning af Gammel Hellerup Gymnasium. Læs mere om dette nedenfor.