Det 5-årige gymnasieforløb på GHG

Gammel Hellerup Gymnasium er en del af 'Det femårige gymnasieforløb'. I forløbet har elever fra 8. og 9. klasse på Hellerup Skole, med særlig interesse for naturvidenskabelige fag, mulighed for at få ekstra undervisning hver uge. Samtidig er de efterfølgende garanteret en plads på GHG. Indtil videre har forløbet været en stor succes, der også har afspejlet sig i elevernes afgangsresultater, og derfor fortsætter samarbejdet igen i år. 

I 'Det femårige gymnasieforløb' er der ekstra fokus på fysik, kemi og matematik. Ud over den almindelige undervisning i fagene får eleverne ekstra undervisning både af lærere fra Hellerup Skole og gymnasielærere fra Gammel Hellerup Gymnasium. I forløbet er der bl.a. fokus på at træne eleverne i den naturvidenskabelige tankegang, højt abstraktionsniveau, øget studieparathed og udvidet brug af IT. Derudover er der en række arrangementer uden for almindelig skoletid som foredrag, virksomhedsbesøg og besøg på videregående uddannelser. 

Casper Dahl, der underviser i kemi og matematik, er en af hovedkræfterne for ordningen på GHG: ”For os gymnasielærere giver det bl.a. et bedre indblik i de forudsætninger, som eleverne kommer med fra grundskolen,” fortæller han og fortsætter: ”Lærerne fra Hellerup Skole får samtidig et større indblik i det faglige indhold og de krav, der stilles i gymnasiet. På den måde får vi på begge sider en værdifuld inspiration til undervisningen”. 

På billedet ses de involverede lærere fra GHG og Hellerup Skole