Uddeling af Erik Storr legat

Til årets sidste morgensamling blev Erik Storrs legat på 3000 kr. uddelt

Hvert år uddeles en række legater på GHG ved årets afslutning. Et af legaterne gives til en 1.g’er der udviser ”de bedste personlige karakteregenskaber”. De forrige år er legatet uddelt sammen med alle 3.g-legaterne til skolens translokation. I år har man valgt, at prøve noget nyt, og uddele legatet ved årets sidste morgensamling. Her har alle 1.g’ere og skolens øvrige elever mulighed for at deltage og fejre legatmodtageren.

Årets legatmodtager blev Christoffer Nielsen fra 1.f. Om Christoffer blev der bl.a. sagt: ”Har altid et stort smil, bringer en stor mængde af positiv energi ind i klasserummet, bidrager positivt og konstruktivt til undervisningen og er en rigtig god kammerat, der giver plads til de andre i klassen”. Ud over den store anerkendelse følger der 3000 kr. med legatet.

Stort tillykke Christoffer!

Fakta

Erik Storrs legat er oprettet af grosserer Einar Storr til minde om hans søn, der gik ud af 3. mellem i 1949 og som i foråret 1952 omkom ved en bilulykke.